قالب وردپرس درنا توس
خانه / هوش محاسباتی

هوش محاسباتی

عناوین پروژه های عملیاتی درس های هوش محاسباتی و مباحث ویژه

پروژه های عملیاتی درس های هوش محاسباتی و مباحث ویژه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شرح زیر است: تشخیص رتبه دانشگاه از روی تصویر چهره اعضای هیات علمی تشخیص اطلاعات عددی و متنی از فایل های طراحی شده در اتوکد (برآورد و متره) تشخیص کاراکترهای تایپی فارسی با تاکید بر استفاده …

توضیحات بیشتر »

نمرات نهایی هوش محاسباتی

نمرات نهایی هوش محاسباتی به شرح زیر می باشد. شماره دانشجوییپروژه فازیپروژه الگوریتم تکاملیپروژه شبکه عصبیفعالیت کلاسیپایان ترمنمره نهایی۹۵۱۳۳۱۰۱۸۵۰۷۵۷۰۱۲۲۱۰۰۱۹٫۲۸۹۵۱۳۳۱۰۳۹۳۰۱۱۰۱۱۰۱۱۳۶۷۱۷٫۱۳۹۵۱۳۳۱۰۴۰۶۰۹۰۸۰۸۳۶۷۱۵٫۹۲۹۵۱۳۳۱۰۵۸۶۰۵۰۵۰۷۰۸۷۱۵٫۷۶۹۵۲۳۳۱۰۲۸۹۰۶۰۴۰۹۶۷۳۱۵٫۶۴۹۴۰۶۱۰۳۷۵۸۰۸۰۴۸۶۶۱۵٫۲۷۹۵۱۳۳۱۰۰۴۹۰۴۵۸۰۹۱۵۴۱۴٫۲۲۹۵۱۳۳۱۲۰۵۲۰۹۰۷۰۶۵۶۳۱۳٫۶۳۹۵۱۳۳۱۰۴۹۶۵۶۰۶۵۵۲۶۲۱۳٫۵۶۹۴۰۷۸۰۳۶۰۴۰۸۰۳۹۴۹۱۱٫۵۷۹۳۰۵۵۰۳۹۵۰۰۴۳۷۲۱۰٫۵۶ برای هر یک از پروژه های فازی، الگوریتم تکاملی و شبکه عصبی ۳ نمره در نظر گرفته شده است. امتحان پایان ترم ۱۱ نمره داشته و فعایت کلاسی نیز ۲ نمره …

توضیحات بیشتر »

نمرات امتحان پایان ترم درس هوش محاسباتی

نمرات انتحان پایان ترم درس هوش محاسباتی به شرح زیر می باشد. شماره دانشجوییسوال ۱ (از ۵ نمره)سوال ۲ (از ۱۵ نمره)سوال ۳ (از ۱۵ نمره)سوال ۴ (از ۱۰ نمره)سوال ۵ (از ۲۰ نمره)سوال ۶ (از ۱۰ نمره)سوال ۷ (از ۱۵ نمره)سوال ۸ (از ۱۰ نمره)جمع کل (از ۱۰۰ نمره)۹۵۱۳۳۱۰۱۸۵۱۶۱۵۴۲۰۱۰۱۵۱۵۱۰۰۹۵۱۳۳۱۰۵۸۵۱۶۱۱۱۰۱۰۱۰۱۵۱۰۸۷۹۵۲۳۳۱۰۲۸۵۱۳۱۲۱۰۱۰۱۰۸۵۷۳۹۳۰۵۵۰۳۵۱۰۱۲۴۸۱۰۱۳۱۰۷۲۹۵۱۳۳۱۰۳۹۵۱۳۶۲۱۳۱۰۸۱۰۶۷۹۵۱۳۳۱۰۴۰۰۱۶۶۸۵۱۰۱۵۷۶۷۹۴۰۶۱۰۳۵۱۳۶۱۰۱۰۱۰۷۵۶۶۹۵۱۳۳۱۲۰۵۵۹۱۱۸۱۰۰۵۱۵۶۳۹۵۱۳۳۱۰۴۹۵۱۳۶۱۰۵۱۰۷۶۶۲۹۵۱۳۳۱۰۰۴۵۱۱۶۴۱۰۱۰۲۶۵۴۹۴۰۷۸۰۳۵۱۰۶۲۱۰۱۰۰۶۴۹ …

توضیحات بیشتر »

امتحان هوش محاسباتی

دانشجویان برای امتحان هوش محاسباتی خبره می توانند حداکثر یک برگ A4 (پشت و رو) از مطالب دلخواه خود برای جلسه امتحان همراه داشته باشند. این برگه ها باید به دست خط خود دانشجو باشد (هرگونه کپی با دستگاه ممنوع است) و هنگام تحویل برگه پاسخ نامه، تحویل داده شود. …

توضیحات بیشتر »