قالب وردپرس درنا توس
خانه / برنامه حضور

برنامه حضور

برنامه حضور در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

روز/ساعت ۸-۱۰ ۱۲-۱۰ ۱۲-۱۴ ۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸
شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
یکشنبه جلسه شورای فرهنگی (فرد) حضور (فرد) حضور (فرد) حضور (فرد) مبانی پردازش زبان و گفتار (فرد)
دو شنبه پژوهش جلسه با دانشجویان پروژه جلسه با دانشجویان پروژه حضور کارگاه متلب
سه شنبه پژوهش حضور جلسه گروه جلسه شورای آموزش سیگنال و سیستم
چهار شنبه پژوهش سیگنال و سیستم مبانی پردازش زبان و گفتار حضور