قالب وردپرس درنا توس
خانه / جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

 • کسب عنوان استاد برتر پژوهشی در گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان (۱۳۹۷)
 • کسب عنوان استاد برتر آموزشی دانشگاه، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان (۱۳۹۷)
 • کسب عنوان استاد برتر پژوهشی در گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان (۱۳۹۶)
 • کسب عنوان استاد برتر آموزشی دانشگاه، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان (۱۳۹۶)
 • کسب عنوان بهترین مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال (۱۳۹۵)
 • کسب عنوان استاد برتر پژوهشی در گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان (۱۳۹۵)
 • کسب عنوان بهترین مقاله در International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) ا(۱۳۹۳)
 • دانشجوی رتبه اول در دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۷)
 • کسب رتبه اول در مقالات تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر در دومین جشنواره مجلات علمی دانشجویی، دانشگاه تهران (۱۳۸۶)
 • دانشجوی رتبه اول در دوره کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۱-۱۳۸۵)
 • دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۴)