قالب وردپرس درنا توس
خانه / هوش محاسباتی / نمرات امتحان پایان ترم درس هوش محاسباتی

نمرات امتحان پایان ترم درس هوش محاسباتی

نمرات انتحان پایان ترم درس هوش محاسباتی به شرح زیر می باشد.

شماره دانشجوییسوال ۱ (از ۵ نمره)سوال ۲ (از ۱۵ نمره)سوال ۳ (از ۱۵ نمره)سوال ۴ (از ۱۰ نمره)سوال ۵ (از ۲۰ نمره)سوال ۶ (از ۱۰ نمره)سوال ۷ (از ۱۵ نمره)سوال ۸ (از ۱۰ نمره)جمع کل (از ۱۰۰ نمره)
۹۵۱۳۳۱۰۱۸۵۱۶۱۵۴۲۰۱۰۱۵۱۵۱۰۰
۹۵۱۳۳۱۰۵۸۵۱۶۱۱۱۰۱۰۱۰۱۵۱۰۸۷
۹۵۲۳۳۱۰۲۸۵۱۳۱۲۱۰۱۰۱۰۸۵۷۳
۹۳۰۵۵۰۳۵۱۰۱۲۴۸۱۰۱۳۱۰۷۲
۹۵۱۳۳۱۰۳۹۵۱۳۶۲۱۳۱۰۸۱۰۶۷
۹۵۱۳۳۱۰۴۰۰۱۶۶۸۵۱۰۱۵۷۶۷
۹۴۰۶۱۰۳۵۱۳۶۱۰۱۰۱۰۷۵۶۶
۹۵۱۳۳۱۲۰۵۵۹۱۱۸۱۰۰۵۱۵۶۳
۹۵۱۳۳۱۰۴۹۵۱۳۶۱۰۵۱۰۷۶۶۲
۹۵۱۳۳۱۰۰۴۵۱۱۶۴۱۰۱۰۲۶۵۴
۹۴۰۷۸۰۳۵۱۰۶۲۱۰۱۰۰۶۴۹

نمرات با ارفاق می باشد، با این حال در صورتی که دانشجو اعتراض دارد، می تواند از طریق ایمیل یا مراجعه حضوری (هفته آینده روز دوشنبه ۷ بهمن) اعتراض خود را اعلام نماید. در صورتی که اعتراض بی مورد تشخیص داده شود، نمرات ارفاقی کسر خواهد شد و نمره دقیق درج می شود.

همچنین دانشجویانی که تقاضای بازدید برگه را دارند فقط می توانند حضوری (دوشنبه ۷ بهمن) مراجعه نمایند.