قالب وردپرس درنا توس
خانه / هوش محاسباتی / نمرات نهایی هوش محاسباتی

نمرات نهایی هوش محاسباتی

نمرات نهایی هوش محاسباتی به شرح زیر می باشد.

شماره دانشجوییپروژه فازیپروژه الگوریتم تکاملیپروژه شبکه عصبیفعالیت کلاسیپایان ترمنمره نهایی
۹۵۱۳۳۱۰۱۸۵۰۷۵۷۰۱۲۲۱۰۰۱۹٫۲۸
۹۵۱۳۳۱۰۳۹۳۰۱۱۰۱۱۰۱۱۳۶۷۱۷٫۱۳
۹۵۱۳۳۱۰۴۰۶۰۹۰۸۰۸۳۶۷۱۵٫۹۲
۹۵۱۳۳۱۰۵۸۶۰۵۰۵۰۷۰۸۷۱۵٫۷۶
۹۵۲۳۳۱۰۲۸۹۰۶۰۴۰۹۶۷۳۱۵٫۶۴
۹۴۰۶۱۰۳۷۵۸۰۸۰۴۸۶۶۱۵٫۲۷
۹۵۱۳۳۱۰۰۴۹۰۴۵۸۰۹۱۵۴۱۴٫۲۲
۹۵۱۳۳۱۲۰۵۲۰۹۰۷۰۶۵۶۳۱۳٫۶۳
۹۵۱۳۳۱۰۴۹۶۵۶۰۶۵۵۲۶۲۱۳٫۵۶
۹۴۰۷۸۰۳۶۰۴۰۸۰۳۹۴۹۱۱٫۵۷
۹۳۰۵۵۰۳۹۵۰۰۴۳۷۲۱۰٫۵۶

برای هر یک از پروژه های فازی، الگوریتم تکاملی و شبکه عصبی ۳ نمره در نظر گرفته شده است. امتحان پایان ترم ۱۱ نمره داشته و فعایت کلاسی نیز ۲ نمره اضافی داشته است. از مجموع ۲۲ نمره، نمره نهایی دانشجو در جدول بالا درج شده و این نمره به عنوان نمره نهایی درج خواهد شد.

با توجه به این که برای اولین بار در این دانشگاه، درسی ارائه داده ام و به لطف خدا و تلاش دانشجویان، همه موفق به گذراندن درس شده اند و نمرات نیز بسیار خوب است، پیشنهاد می کنم، اعتراضی انجام نشود. با این حال، در صورتی که هر گونه اعتراض نسبت به این نمرات دارید، صرفا از طریق ایمیل درس یا سامانه گلستان اعتراض خود را اعلام نمایید. در صورتی که اعتراض نابجا باشد یا تقاضای افزایش نمره بدون دلیل مطرح شود …!