قالب وردپرس درنا توس
خانه / سیگنال و سیستم (صفحه 3)

سیگنال و سیستم

ابزارهای گرافیکی و کمک آموزشی برای مفهوم کانولوشن

تعدادی ابزار گرافیکی و کمک آموزشی برای درک مفهوم کانولوشن در سیگنال ها و سیستم ها تهیه شده که در پیوندهای زیر قابل دسترس است: کانولوشن سیگنال های گسسته کانولوشن سیگنال های پیوسته ۱کانولوشن سیگنال های پیوسته ۲کانولوشن سیگنال های پیوسته ۳کانولوشن سیگنال های پیوسته ۴

توضیحات بیشتر »

ابزارهای گرافیکی و کمک آموزشی برای درک بهتر مفاهیم سیگنال ها

تعدادی ابزار گرافیکی و کمک آموزشی برای رسم سیگنال ها تهیه شده که در پیوندهای زیر قابل دسترس است: نمایش سیگنال های نمایی مختلطکدهای متلب برای رسم سیگنال های مختلط نمایی پیوستهکدهای متلب برای رسم سیگنال های مختلط نمایی گسسته

توضیحات بیشتر »

نمونه تمرین های درس سیگنال و سیستم

نمونه تمرین های مهم درس سیگنال و سیستم از منابع مختلف جهت دسترسی دانشجویان قرار داده می شود. پیشنهاد می شود هر هفته، متناسب با مطالب تدریس شده، بخش از تمرین های مرتبط بررسی و حل شود. نمونه تمرین های درس سیگنال و سیستم نمونه تمرین های سال های گذشته …

توضیحات بیشتر »

امتحان مروری اول درس سیگنال و سیستم

امتحان مروری اول درس سیگنال و سیستم در روز دوشنبه ۲۹ بهمن برگزار می شود. سوالات امتحان از مطالب منتخب ریاضی مهندسی برگزار می شود. مطالب منتخب به شرح زیر است: اعداد و توابع مختلط (نمایش در فضای کارتزینی و قطبی، چهارعمل اصلی روی اعداد مختلط، رسم توابع مختلط بر …

توضیحات بیشتر »

نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم

نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم به شرح زیر است. شماره دانشجوییامتحان مروری (از ۱۰۰)کوییز و فعالیت کلاسی (از ۱۰۰)میان ترم (از ۱۰۰)پایان ترم (از ۱۰۰)نمره خام (از ۲۰)۹۲۰۴۷۱۳۶۳۶۵۵۵۶۴۱۳٫۶۳۹۳۰۱۳۶۳۴۳۷۳۴۳۶۲۱۳٫۰۰۹۳۰۲۰۸۳۶۳۶۵۴۶۳۰۱۱٫۰۵۹۳۰۲۲۹۳۷۰۷۷۴۷۵۲۱۳٫۴۸۹۳۰۳۱۵۳۳۵۵۴۴۶۳۲۹٫۶۹۹۳۰۴۱۳۳۱۸۱۹۲۶۷۳٫۸۷۹۳۰۴۶۱۳۴۱۵۴۴۰۵۵۱۰٫۸۳۹۳۰۴۸۱۳۸۵۵۴۴۹۵۴۱۲٫۱۹۹۳۰۵۸۳۳۲۸۳۵۴۸۴۲۸٫۷۲۹۳۰۸۴۳۳۲۰۴۲-۳۳۸۵٫۸۸۹۴۰۱۳۸۳۱۹۳۱۴۶۳۸۷٫۸۸۹۴۰۲۱۸۳۲۵۶۵۵۲۴۰۱۱٫۲۵۹۴۰۳۱۶۳۵۱۴۶۳۱۴۵۹٫۲۶۹۴۰۳۶۵۳۲۱۷۳۳۵۶۳۱۲٫۱۵۹۴۰۴۲۳۳۲۷۵۸۴۳۴۲۱۰٫۲۶۹۴۰۴۲۸۳۳۹۵۸۲۱۲۱۷٫۹۱۹۴۰۴۳۳۳۵۸۲۳۲۶۳۱۶٫۴۲۹۴۰۵۴۷۳۷۶۳۸۲۶۵۶۹٫۵۲۹۴۰۵۵۱۳۶۲۷۳۵۹۴۴۱۳٫۲۶۹۴۰۵۸۰۳۴۰۴۶۲۷۷۶٫۵۳۹۴۰۶۱۰۳۶۰۵۸۲۴۷۳۱۱٫۶۴۹۴۰۶۹۷۳۵۹۳۵۴۷۵۴۱۰٫۰۰۹۴۰۸۳۵۳۸۰۶۹۵۶۲۱۱۱٫۷۵۹۵۱۳۳۱۰۲۶۱۰۹۲۶۵۳۷۱۳٫۷۰۹۵۱۳۳۱۰۳۹۶۵۸۸۴۹۴۷۱۴٫۱۴۹۵۱۳۳۱۰۴۰۶۱۵۰۴۶۴۰۱۰٫۳۷۹۵۱۳۳۱۰۴۵۲۹۴۶۴۲۴۳۹٫۳۷۹۵۱۳۳۱۰۵۰۴۳۳۸۴۲۶۱۱۰٫۱۱۹۵۱۳۳۱۰۵۵۷۷۵۸۴۹۴۰۱۱٫۵۰۹۵۱۳۳۱۰۵۸۶۵۳۸۴۸۲۲۸٫۵۷۹۵۱۳۳۱۰۷۰۵۴۷۳۳۶۷۵۱۳٫۵۹۹۵۱۳۳۱۰۷۵۲۸۷۷۴۹۳۵۱۱٫۷۴۹۵۱۳۳۱۰۸۷۴۳۴۶۳۱۲۶٫۵۲۹۶۱۳۲۱۰۹۱۵۰۷۷۳۸۳۲۱۱٫۳۵ضریب۲۸۶۶

توضیحات بیشتر »

نمرات امتحان پایان ترم درس سیگنال و سیستم

نمرات امتحان پایان ترم درس سیگنال و سیستم به شرح زیر است. نکته: دانشجو به شماره دانشجویی ۹۵۱۳۳۱۰۵۸ حضوری مراجعه نماید. شماره دانشجوییجمع کل (از ۱۰۰)سوال ۱ (از ۱۰)سوال ۲ (از ۱۰)سوال ۳ (از ۲۰)سوال ۴ (از ۱۵)سوال ۵ (از ۲۰)سوال ۶ (از ۱۵)۹۵۱۳۳۱۰۷۰۷۵۸۱۰۸۲۳۲۰۶۹۴۰۶۱۰۳۷۳۴۱۰۱۸۲۳۱۰۸۹۲۰۴۷۱۳۶۴۴۱۰۱۰۱۴۲۰۶۹۴۰۳۶۵۳۶۳۵۱۰۸۲۰۲۰۰۹۳۰۱۳۶۳۶۲۲۱۰۰۲۵۲۰۵۹۵۱۳۳۱۰۵۰۶۱۸۷۲۲۱۸۳۳۹۴۰۵۴۷۳۵۶۳۱۰۰۱۸۲۰۵۹۳۰۴۶۱۳۵۵۶۱۰۰۱۵۲۰۴۹۳۰۴۸۱۳۵۴۴۳۱۸۱۷۲۱۰۹۴۰۶۹۷۳۵۴۴۱۰۰۱۸۲۰۲۹۳۰۲۲۹۳۵۲۰۱۰۸۱۲۲۰۲۹۵۱۳۳۱۰۳۹۴۷۱۱۵۱۳۱۹۸۹۴۰۳۱۶۳۴۵۸۹۰۱۸۸۲۹۴۰۵۵۱۳۴۴۱۱۰۰۲۰۸۵۹۵۱۳۳۱۰۴۵۴۳۸۱۰۲۱۰۵۸۹۳۰۵۸۳۳۴۲۸۱۰۸۸۲۶۹۴۰۴۲۳۳۴۲۱۱۰۱۱۶۱۱۳۹۴۰۲۱۸۳۴۰۱۰۰۱۴۱۰۱۵۹۵۱۳۳۱۰۴۰۴۰۱۰۱۰۲۸۸۲۹۵۱۳۳۱۰۵۵۴۰۹۰۰۱۵۱۰۶۹۴۰۱۳۸۳۳۸۴۰۰۶۲۰۸۹۳۰۸۴۳۳۳۸۱۱۰۱۹۱۲۵۹۵۱۳۳۱۰۲۶۳۷۵۱۰۸۶۸۰۹۵۱۳۳۱۰۷۵۳۵۰۰۱۸۲۱۳۲۹۳۰۳۱۵۳۳۲۱۱۲۲۰۱۷۹۶۱۳۲۱۰۹۱۳۲۴۰۰۸۲۰۰۹۴۰۴۳۳۳۳۱۱۱۰۱۰۴۴۲۹۳۰۲۰۸۳۳۰۸۱۰۱۱۶۴۹۵۱۳۳۱۰۵۸۲۲۴۰۴۲۱۱۱۹۴۰۴۲۸۳۲۱۰۱۲۴۶۸۹۴۰۸۳۵۳۲۱۰۰۰۸۱۲۱۹۳۰۴۱۳۳۷۳۰۰۳۰۱۹۴۰۵۸۰۳۷۱۱۰۰۱۴۹۵۱۳۳۱۰۸۷۲۰۰۰۲۰۰

توضیحات بیشتر »

سرفصل امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم

امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم از مطالب مرتبط با سری فوریه پیوسته و تبدیل فوریه پیوسته خواهد بود. مطالب امتحان میان ترم به صورت مستقیم مورد سوال نخواهند بود، اما به هر طریق ممکن است به صورت غیرمستقیم در پایان ترم مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود از …

توضیحات بیشتر »