قالب وردپرس درنا توس
خانه / هوش مصنوعی و سیستم خبره / نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی

نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی

نمرات امتحان پایان ترم هوش مصنوعی به شرح زیر است.

شماره دانشجوییسوال ۱ (۱۰ نمره)سوال ۲ (۶ نمره)سوال ۳ (۱۰ نمره)سوال ۴ (۲۱ نمره)سوال ۵ (۱۰ نمره)سوال ۶ (۱۲ نمره)سوال ۷ (۱۰ نمره)سوال ۸ (۱۰ نمره)سوال ۹ (۱۲ نمره)جمع کل (۱۰۱ نمره)
۹۵۱۳۳۱۰۱۸۳۶۱۰۱۸۱۱۲۷۶۱۲۷۵
۹۴۰۱۶۹۳۱۶۵۱۵۴۱۲۹۲۱۲۶۶
۹۵۱۳۳۱۰۷۰۹۴۰۱۷۴۲۷۱۰۱۲۶۵
۹۵۱۳۳۱۰۴۰۲۶۵۲۱۱۱۲۴۰۱۲۶۳
۹۵۱۳۳۱۰۱۴۹۶۳۱۳۱۱۰۴۱۱۲۵۹
۹۵۱۳۳۱۰۵۶۴۱۰۱۷۴۱۲۷۲۱۲۵۹
۹۵۱۳۳۱۰۹۵۹۵۰۷۱۸۷۷۱۲۵۶
۹۴۰۵۱۸۳۱۵۲۱۴۰۸۳۱۰۱۲۵۵
۹۶۱۳۳۱۱۴۷۱۰۵۶۲۵۰۱۰۳۱۲۵۳
۹۳۰۵۵۰۳۳۵۰۲۱۱۱۰۰۰۱۲۵۲
۹۵۱۳۳۱۰۲۶۹۴۱۰۷۱۱۱۰۲۰۴۴
۹۵۱۳۳۱۰۸۵۲۵۱۰۶۱۴۳۱۱۱۴۳
۹۵۱۳۳۱۰۷۲۲۵۱۴۱۱۶۰۱۲۳۲
۹۵۱۳۳۱۰۱۳۰۱۶۰۱۴۶۱۱۲۳۱
۹۵۱۳۳۱۰۴۴۵۶۱۲۱۰۰۵۶۲۶

نمرات با ارفاق می باشد، با این حال در صورتی که دانشجو اعتراض دارد، می تواند از طریق ایمیل یا مراجعه حضوری (سه شنبه ۱ بهمن) اعتراض خود را اعلام نماید. در صورتی که اعتراض بی مورد تشخیص داده شود، نمرات ارفاقی کسر خواهد شد و نمره دقیق درج می شود.

همچنین دانشجویانی که تقاضای بازدید برگه را دارند فقط می توانند حضوری (سه شنبه ۱ بهمن) مراجعه نمایند.