قالب وردپرس درنا توس
خانه / سیگنال و سیستم / نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم

نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم

نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم به شرح زیر می باشد.

شماره دانشجوییفعالیت کلاسی (از ۷ نمره)حل تمرین (از ۱ نمره)پایان ترم (از ۱۴ نمره)نمره نهایی (از ۲۰ نمره)
۹۵۱۳۳۱۰۴۲۱۰۱۸۰۷۶۱۸٫۵۱
۹۵۱۳۳۱۰۹۵۷۸۲۰۶۳۱۴٫۴۸
۹۴۰۵۱۸۳۴۰۴۰۷۶۱۳٫۸۴
۹۵۱۳۳۱۰۱۴۷۶۰۶۰۱۳٫۶۹
۹۵۱۳۳۱۰۶۸۸۰۸۰۵۱۱۳٫۵۳
۹۵۱۳۳۱۰۵۴۶۳۶۰۶۰۱۳٫۳۹
۹۴۰۱۷۷۳۹۲۰۴۸۱۳٫۲
۹۴۰۲۸۴۳۵۷۲۰۵۹۱۲٫۴۷
۹۴۰۳۱۶۳۸۸۰۴۵۱۲٫۴۴
۹۵۱۳۳۱۰۵۸۵۱۰۶۲۱۲٫۲۵
۹۴۰۵۵۶۳۷۲۰۴۴۱۱٫۲۶
۹۴۰۵۷۴۳۶۸۰۴۶۱۱٫۱۷
۹۴۰۱۶۹۳۷۰۰۴۱۱۰٫۷
۹۶۱۳۳۱۰۵۰۳۷۰۵۵۱۰٫۲۹
۹۴۰۳۹۴۳۵۳۴۰۴۲۱۰٫۰۷
۹۴۰۴۲۵۳۵۸۰۴۲۹٫۹۸
۹۵۱۳۳۱۰۲۹۴۹۴۰۳۹۹٫۳۷
۹۵۱۳۳۱۰۹۷۵۶۸۰۳۳۹٫۳
۹۵۱۳۳۱۰۴۵۵۸۰۳۷۹٫۲۸
۹۵۱۳۳۱۰۸۵۴۹۰۳۹۸٫۹۴
۹۴۰۴۸۶۳۶۱۸۰۲۵۸٫۵۶
۹۵۱۳۳۱۰۳۸۳۰۲۰۴۵۸٫۵۴
۹۵۱۳۳۱۰۷۱۷۳۰۲۴۸٫۴۲
۹۶۱۳۳۱۰۸۶۳۳۰۳۳۶٫۹۴
۹۵۱۳۳۱۰۴۹۴۷۰۲۶۶٫۹۱
۹۵۱۳۳۱۰۵۶۳۹۰۲۶۶٫۳۷

لطفا توجه شود که با توجه فضای خوب کلاس در ترم جاری، نمره فعالیت کلاسی از ۶ به ۷ تغییر یافته و نمره حل تمرین هم به صورت یک نمره اضافی در نظر گرفته شده است. بنابراین در مجموع ۲ نمره نمره ارفاقی برای همه در نظر گرفته شده است.

هرگونه اعتراضی حداکثر تا فردا از طریق سامانه گلستان، ایمیل یا حضوری قابل بررسی است، اما اعتراض بی مورد منجر به حذف تمام نمرات ارفاقی خواهد شد. تقاضای افزایش بی دلیل نمره نیز یک اعتراض بی مورد می باشد.