قالب وردپرس درنا توس
خانه / سیگنال و سیستم / نمرات امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم

نمرات امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم

نمرات امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم به شرح زیر اعلام می شود.

شماره دانشجوییسوال ۱ (از ۱۲ نمره)سوال ۲ (از ۸ نمره)سوال ۳ (از ۲۵ نمره)سوال ۴ (از ۱۰ نمره)سوال ۵ (از ۱۵ نمره)سوال ۶ (از ۱۰ نمره)سوال ۷ (از ۲۵ نمره)جمع کل (از ۱۰۵ نمره)
۹۵۱۳۳۱۰۴۲۱۲۸۱۵۶۱۶۹۷۷۳
۹۴۰۵۱۸۳۱۲۶۲۵۱۱۵۸۴۷۱
۹۵۱۳۳۱۰۹۵۱۲۶۱۵۶۳۱۰۸۶۰
۹۵۱۳۳۱۰۵۸۱۲۸۱۵۶۱۱۱۶۵۹
۹۵۱۳۳۱۰۵۴۱۱۶۲۳۱۵۱۰۱۰۵۷
۹۵۱۳۳۱۰۱۴۱۱۵۲۰۵۲۷۶۵۶
۹۴۰۲۸۴۳۹۶۲۵۶۳۰۵۵۴
۹۶۱۳۳۱۰۵۰۱۲۰۱۶۶۴۹۵۵۲
۹۵۱۳۳۱۰۶۸۱۲۶۲۶۱۵۱۶۴۸
۹۴۰۱۷۷۳۱۲۰۰۶۸۱۰۱۰۴۶
۹۴۰۳۱۶۳۷۴۴۶۵۱۰۷۴۳
۹۵۱۳۳۱۰۳۸۹۶۲۵۷۸۶۴۳
۹۴۰۵۷۴۳۱۰۶۰۲۱۰۰۱۵۴۳
۹۴۰۵۵۶۳۱۲۴۲۶۵۱۰۳۴۲
۹۴۰۳۹۴۳۱۲۶۴۶۶۰۶۴۰
۹۴۰۴۲۵۳۱۲۰۲۴۹۸۵۴۰
۹۴۰۱۶۹۳۱۲۰۵۵۵۷۵۳۹
۹۵۱۳۳۱۰۲۹۱۲۰۲۸۱۸۶۳۷
۹۵۱۳۳۱۰۴۵۱۲۶۳۵۵۱۳۳۵
۹۵۱۳۳۱۰۸۵۱۲۴۴۶۸۰۱۳۵
۹۶۱۳۳۱۰۸۶۱۰۲۱۴۳۱۰۱۳۱
۹۵۱۳۳۱۰۹۷۹۴۵۵۵۰۳۳۱
۹۵۱۳۳۱۰۵۶۴۴۴۶۶۰۱۲۵
۹۵۱۳۳۱۰۴۹۲۴۲۳۵۸۰۲۴
۹۴۰۴۸۶۳۹۵۰۸۱۰۰۲۳
۹۵۱۳۳۱۰۷۱۹۰۱۳۷۱۱۲۲
میانگین۱۰٫۳۴٫۱۶٫۸۵٫۱۶٫۵۵٫۶۵٫۰۴۳٫۴

به زودی نمرات نهایی نیز اعلام خواهد شد. نمرات نسبت به ترم گذشته بسیار خوب می باشد و امیدوارم نمرات نهایی دانشجویان نیز خیلی خوب باشد.

در صورتی که اعتراضی به نمرات وجود دارد یا می خواهید برگه خود را مشاهده نمایید، می توانید از طریق ایمیل یا مراجعه حضوری (دوشنبه و سه شنبه ۳۰ دی و ۱ بهمن) اعتراض خود را اعلام نمایید.

لطفا توجه شود نمرات دست بالا و با ارفاق تصحیح شده است. در صورتی که اعتراض دانشجو بی مورد باشد (به هر دلیلی)، تصحیح برگه با دقت و بدون ارفاق انجام خواهد شد. دیدن برگه امتحانی فقط به صورت حضوری امکان پذیر است.