قالب وردپرس درنا توس
خانه / سیگنال و سیستم / نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم

نمرات نهایی درس سیگنال و سیستم

شماره دانشجوییامتحان مروری (از ۱۰۰)فعالیت کلاسی (از ۱۰۰)حل تمرین (از ۱۰۰)میان ترم (از ۱۰۰)پایان ترم (از ۱۰۰)نمره خام (از ۲۰)نمره نهایی (از ۲۰)
۹۴۰۱۳۸۳۳۸۵۰۷۷۷۲۲۵۱۱٫۳۳۱۱٫۳۳
۹۵۱۳۳۱۰۰۴۷۵۵۰۸۵۷۹۲۵۱۲٫۵۸۱۲٫۵۸
۹۴۰۱۶۹۳۶۸۵۳۶۲۶۲۱۷۱۰٫۹۶۹٫۹۹
۹۴۰۱۷۷۳۹۷۶۷۶۲۸۰۲۲۱۳٫۹۸۹٫۹۹
۹۵۱۳۳۱۰۱۵۶۸۴۰۸۵۷۸۹۱۰٫۶۱۹٫۹۹
۹۵۱۳۳۱۰۱۹۶۲۳۷۸۵۶۳۱۴۹٫۶۶۹٫۶۶
۹۵۱۳۳۱۰۲۲۸۱۳۳۳۱۶۳۲۷۱۰٫۰۱۱۰٫۰۱
۹۵۲۳۳۱۰۰۹۶۴۵۷۴۶۸۹۳۰۱۳٫۳۸۱۳٫۳۸
۹۴۰۳۱۶۳۷۷۶۰۴۶۷۰۱۸۱۲٫۰۵۹٫۹۹
۹۴۰۳۲۰۳۷۰۴۳۸۵۸۲۳۱۱۲٫۵۱۱۲٫۵۱
۹۵۱۳۳۱۰۳۸۷۲۳۳۸۵۶۹۲۰۱۰٫۲۹۹٫۹۹
۹۴۰۳۹۴۳۸۴۴۰۷۷۷۸۱۲۱۱٫۰۵۹٫۹۹
۹۵۱۳۳۱۰۴۳۶۴۳۳۸۵۴۹۱۷٫۷۸۷٫۷۸
۹۴۰۴۲۵۳۶۰۴۰۳۱۵۵۲۰۹٫۲۱۹٫۲۱
۹۴۰۴۲۸۳۳۹۷۳۷۷۳۹۲۲۱۱٫۱۰۹٫۹۹
۹۳۰۴۱۳۳۸۵۳۰۶۲۸۲۱۵۱۰٫۵۵۹٫۹۹
۹۲۰۴۵۹۳۵۰۱۰۰۶۳۹۶٫۱۱۶٫۱۱
۹۴۰۵۴۷۳۸۰۵۳۴۶۸۳۳۶۱۳٫۴۷۱۳٫۴۷
۹۴۰۵۵۶۳۸۵۷۰۰۵۶۱۶۱۱٫۶۱۹٫۹۹
۹۳۰۵۸۳۳۱۰۲۵۰۷۷۸۷۲۶۱۳٫۶۱۱۳٫۶۱
۹۳۰۶۵۱۳۸۳۷۰۳۱۸۵۳۰۱۴٫۴۴۱۴٫۴۴
۹۵۲۳۳۱۰۲۸۸۱۴۷۱۰۰۸۰۴۹۱۴٫۰۷۱۴٫۰۷
۹۵۱۳۳۱۰۸۵۹۱۳۳۴۶۵۴۲۶۹٫۷۷۹٫۷۷
۹۵۱۳۳۱۰۸۷۹۴۵۰۷۷۸۶۳۴۱۳٫۸۶۱۳٫۸۶
۹۴۰۷۸۰۳۸۹۳۷۶۲۶۹۱۲۱۰٫۱۸۹٫۹۹
۹۴۰۸۳۹۳۸۰۶۰۰۶۴۲۶۱۱٫۸۲۱۱٫۸۲

بارم بندی نمرات:
– امتحان مروری: ۲ نمره
– فعالیت کلاسی: ۸ نمره
– حل تمرین: ۱ نمره
– میان ترم: ۶ نمره
– پایان ترم: ۶ نمره
– نمره خام: ۲۳ نمره
– نمره نهایی: برابر با نمره خام به شرط کسب حداقل ۲۵% نمره پایان ترم برای قبولی

در صورت تمایل می توانید اعتراض به نمرات را از طریق ایمیل درس (لطفا فقط ایمیل درس)، حضوری و یا سامانه گلستان بیان نمایید. لطفا در بیان اعتراضات، دقیقا مشخص نمایید که به کدام بخش اعتراض دارید.