قالب وردپرس درنا توس
خانه / سیگنال و سیستم / نمرات امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم

نمرات امتحان پایان ترم سیگنال و سیستم

شماره دانشجویینمره از ۱۰۰سوال ۱سوال ۲سوال ۳سوال ۴سوال ۵سوال ۶سوال ۷جمع کل از ۱۲۵
۹۵۲۳۳۱۰۲۸۴۹۰۱۰۶۲۰۰۱۵۱۰۶۱
۹۴۰۵۴۷۳۳۶۰۰۱۲۸۲۰۰۵۴۵
۹۵۱۳۳۱۰۸۷۳۴۰۱۰۱۵۸۱۰۰۰۴۳
۹۴۰۳۲۰۳۳۱۰۵۱۰۱۵۲۰۷۳۹
۹۵۲۳۳۱۰۰۹۳۰۰۱۲۳۱۳۲۰۷۳۷
۹۳۰۶۵۱۳۳۰۰۰۱۱۰۱۵۲۰۳۷
۹۵۱۳۳۱۰۲۲۲۷۰۴۱۲۴۴۵۵۳۴
۹۳۰۵۸۳۳۲۶۰۱۰۱۵۸۰۰۰۳۳
۹۵۱۳۳۱۰۸۵۲۶۰۸۱۳۰۰۹۳۳۳
۹۴۰۸۳۹۳۲۶۱۰۰۴۴۵۵۵۳۳
۹۴۰۱۳۸۳۲۵۰۷۱۵۷۲۰۰۳۱
۹۵۱۳۳۱۰۰۴۲۵۰۸۱۱۱۱۱۰۰۳۱
۹۴۰۱۷۷۳۲۲۰۱۰۱۱۰۱۰۵۲۷
۹۴۰۴۲۸۳۲۲۰۱۰۱۱۲۵۰۰۲۸
۹۵۱۳۳۱۰۳۸۲۰۰۴۱۱۵۰۰۵۲۵
۹۴۰۴۲۵۳۲۰۰۰۱۱۴۵۰۵۲۵
۹۴۰۳۱۶۳۱۸۰۵۱۱۲۲۰۲۲۲
۹۴۰۱۶۹۳۱۷۰۰۷۵۲۲۵۲۱
۹۴۰۵۵۶۳۱۶۵۰۱۵۰۰۰۰۲۰
۹۳۰۴۱۳۳۱۵۰۳۷۴۲۳۰۱۹
۹۵۱۳۳۱۰۱۹۱۴۰۳۱۵۰۰۰۰۱۸
۹۴۰۳۹۴۳۱۲۰۰۱۵۰۰۰۰۱۵
۹۴۰۷۸۰۳۱۲۰۰۱۱۴۰۰۰۱۵
۹۵۱۳۳۱۰۱۵۹۰۱۵۰۰۰۵۱۱
۹۲۰۴۵۹۳۹۰۳۷۰۱۰۰۱۱
۹۵۱۳۳۱۰۴۳۱۰۰۰۰۱۰۰۱

کسب حداقل ۲۵% نمره پایان ترم برای قبولی الزامی است.

موضوع سوالات:
۱- خواص سیستم ها
۲- معادلات تفاضلی
۳- سیگنال های متناوب
۴- سری فوریه
۵- سری فوریه
۶- شناخت سیستم ها
۷- کاربرد سیگنال و سیستم