قالب وردپرس درنا توس
خانه / پروژه کارشناسی / شرایط انتخاب و انجام پروژه کارشناسی

شرایط انتخاب و انجام پروژه کارشناسی

ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویانی که با من پروژه کارشناسی دارند، نکاتی چند جهت شفافیت بیشتر مطرح می شود. امید است همه دانشجویان با مطالعه دقیق موارد زیر و قبول آنها، پروژه را با اینجانب بردارند.

  • هر دانشجو می تواند حداکثر به مدت یکسال از تاریخ انتخاب واحد، پروژه کارشناسی خود را با موفقیت به پایان برساند. به عبارت ساده تر، دو نیمسال تحصیلی و حداکثر یک ترم تابستانی. البته پیشنهاد می شود دانشجویان برنامه خود را طوری تنظیم کنند که در ۴-۵ ماه پروژه را به پایان برسانند.
  • دانشجویان موظف اند هر دو هفته یکبار مطابق برنامه تنظیم شده برای ارائه گزارش پیشرفت مراجعه نموده و به حد کافی پروژه خود را در بازه های زمانی به پیش ببرند. برنامه جلسه های گزارش پیشرفت در ابتدای هر ترم مشخص شده و اعلام می شود.
  • پیشنهاد اکید می شود دانشجویانی که پروژه دارند، در آن ترم بیش از ۱۰-۱۲ واحد درسی نداشته باشند. در هر صورت، تعداد زیاد واحدها در ترم هایی که دانشجو پروژه دارد، توجیهی برای عدم کار بر روی پروژه و ارائه گزارش پیشرفت نیست.
  • در ترم هایی که دانشجو هیچ درسی به جز پروژه ندارد، دانشجو همچنان می بایست در جلسات پیشرفت پروژه شرکت نماید.
  • درخواست دفاع از پروژه بدون جلب نظر استاد راهنما (در مورد کفایت پروژه) قابل قبول نیست.
  • تهیه گزارش فنی از پروژه قبل از دفاع و جلب نظر تایید استاد راهنما الزامی است. حداقل یک هفته قبل از دفاع باید نظر مثبت استاد راهنما برای دفاع جلب شده باشد. فرمت تهیه گزارش توسط گروه کامپیوتر تهیه شده است و دانشجو موظف به رعایت آن است.
  • در جلسه دفاع باید پاورپوینت برای ارائه حدود ۲۰-۲۵ دقیقه آماده شود. تهیه سایر موارد مثل آماده بودن کدهای پروژه، سخت افزار، یا نتایج پروژه نیز الزامی است تا بتوان نظر استاد داور را جلب نمود.