قالب وردپرس درنا توس

طرح های تحقیقاتی / بین المللی

۱- بخش مهندسی برق، دانشگاه آیوای شمالی، سیدار فالز، آیوا، ایالات متحده آمریکا، تحلیل و مدل سازی کانال های طیف فراگسترده درون خودرو، استاد راهنما: دکتر هانگ نیه، شهریور ۹۰ تا شهریور ۹۲٫

۲- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه میشیگان، دیربُرن، میشیگان، ایالات متحده آمریکا، اندازه گیری کانالهای طیف فراگسترده درون خودرو با استفاده از PulsOn 210 Evaluation Kit محصول شرکت (Time Domain Corporation (Huntsville, Al، استاد راهنما: دکتر ویدونگ ژیانگ، اردیبهشت ۹۰ تا مرداد ۹۰٫