قالب وردپرس درنا توس

وبگاه شخصی دکتر روحانی بسطامی

دکتر طاهره روحانی بسطامی، دکترای خود را در سال ۱۳۹۱ در رشته شیمی فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمود. ایشان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته شیمی دریافت نمود.

دوره های تحقیقاتی که ایشان گذرانیده اند:

  • فرصت مطالعاتی در دانشگاه کویینزلند استرالیا (نانوکامپوزیت های مغناطیسی – سیلیکاتی)
  • پسا دکتری در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (نانوفوتوکاتالیست های حساس به نور مرئی و کابرد آنها در محیط زیست)

زمینه پژوهشی تخصصی:

  • نانوسنسورها  و روش رنگ سنجی
  • نانوکاتالییست و نانوفوتوکاتالیست
  • سونوشیمی (سنتز نانوساختارها)
  • کنترل آلاینده (آب، هوا و غذا)
  • نانوداروها (نانو حامل ها در دارورسانی)

ایشان مجری پروژه های تحقیقاتی متعددی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقاتی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. همچنین پروژه هایی با سازمان آّب منطقه ای و یا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گذرانده اند. ایشان نماینده انجمن شیمی و عضو هسته پژوهشی بیومولکول ها در دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

همکاری ایشان به عنوان هیات علمی در گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان از سال ۹۳ تا کنون بوده و به عنوان ریاست شبکه آزمایشگاهی دانشگاه از سال ۹۵ تا کنون مشغول به کار بوده اند.