قالب وردپرس درنا توس

طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی

  • محمود رضا خدنگی، حسین بیکی، محمد حجت، “استفاده از نتایج مدلسازی شبکه ای دانه کاتالیست در شبیه سازی راکتور آبگیری از متانول”، دانشگاه آزاد قوچان، اردیبهشت ۱۳۹۰٫