قالب وردپرس درنا توس

علایق پژوهشی
تشخیص و جداسازی آسیب
کنترل تحمل پذیر خطا
شبکه های عصبی
پیش بینی سری های زمانی
مدلسازی و کنترل توربین های بادی
مدلسازی و کنترل پرنده های عمود پرواز
تعیین و کنترل وضعیت ماهواره

مسلط به:
(STK (system’s Tool Kit
(FAST (Fatigue, Aerodynamics, Structures, and Turbulence
MATLAB/SIMULINK
(GMDH Shell (GMDH Forecasting and Planning Software

کتاب فراتر از آردوینو توسط انتشارات دانشگاه صنعتی قوچان به چاپ رسید
کتاب فراتر از آردوینو توسط انتشارات دانشگاه صنعتی قوچان به چاپ رسید