قالب وردپرس درنا توس

علایق پژوهشی
تشخیص و جداسازی آسیب
کنترل تحمل پذیر خطا
شبکه های عصبی
پیش بینی سری های زمانی
مدلسازی و کنترل توربین های بادی
مدلسازی و کنترل پرنده های عمود پرواز
تعیین و کنترل وضعیت ماهواره

مسلط به:
(STK (system’s Tool Kit
(FAST (Fatigue, Aerodynamics, Structures, and Turbulence
MATLAB/SIMULINK
(GMDH Shell (GMDH Forecasting and Planning Software