قالب وردپرس درنا توس

دکتر مرتضی عنبرسوز مدارک کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات، کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و دکتری حرارت و سیالات خود را به ترتیب در سال­های ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت نمود. زمینه تخصصی ایشان انرژی­های تجدیدپذیر با تمرکز ویژه بر انرژی امواج آب و انرژی باد است. ایشان همچنین تجربه بسیاری در شبیه­سازی عددی جریان­های دوفاز، جریان در مقیاس میکرو، کاویتاسیون، احتراق و … دارند.