قالب وردپرس درنا توس

صفحه شخصی مهندس محمود سلطانی

مهندس محمود سلطانی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران می باشند. ایشان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ و به ترتیب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و دانشگاه تهران اخذ نمودند. ایشان از سال ۱۳۹۰ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بوده و در سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ و همچنین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به عنوان مدیر گروه کامپیوتر و همچنین در سال ۱۳۹۳ به عنوان مدیر آموزشی دانشگاه مشغول به فعالیت بوده اند.