قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱- «بررسی تاثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال‌ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45»، حمید سازگاران و احد ضابط، مجله مهندسی متالورژی، نشریه علمی‌– ترویجی، شماره ۳۶، سال دوازدهم زمستان ۱۳۸۸ (مقاله منتخب از دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن ریخته‌گران آبان‌ماه ۱۳۸۷).

۲- «بررسی عوامل موثر بر قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 در فرآیند تراشکاری»، حمید سازگاران و احد ضابط، مجله علمی- پژوهشی مهندسی ساخت و تولید،

۳- «تاثیر افزودن ۲/۶ درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک»، حمید سازگاران و علیرضا کیانی‌رشید، مجله علمی- پژوهشی مواد نوین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)، جلد ۴، شماره ۱، پیاپی ۱۳، پاییز ۱۳۹۲ (صفحات ۱۳- ۲۰).

۴- «تاثیر اندازه، شکل و توزیع سلول‌ها در فوم‌های چدن خاکستری تولید شده به روش ریختگی توسط گوی‌های ماسه‌ای» حمید سازگاران، علیرضا کیانی‌رشید، فصلنامه (علمی- ترویجی) ریخته‌گری، انتشارات جامعه ریخته‌گران ایران، سال سی و دوم، شماره ۱۰۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۵۱ تا ۵۷٫

۵- «تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک»، حمید سازگاران و علیرضا کیانی‌رشید، مجله علمی- پژوهشی مواد نوین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)، دوره ۵، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۹۴، صفحات ۱۵ تا ۲۸٫

۶- «تاثیر اندازه و نوع پوشش ذرات پودر آهن و میزان مس افزودنی بر ویژگی‌های گوی‌های توخالی فولادی»، حمید سازگاران و علیرضا کیانی‌رشید، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحات ۱-۱۱٫

۷- «تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر مورفولوژی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری»، حمید سازگاران و علیرضا کیانی‌رشید، فصلنامه علمی پژوهشی مواد نوین، جلد ۶، شماره ۲، زمستان ۹۴، صفحات ۱ تا ۱۲٫

۸- «بررسی ریزساختاری فوم‌های ریختگی چدن نشکن تولید شده با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی»، حمید سازگاران و علیرضا کیانی‌رشید، فصلنامه (علمی- ترویجی) ریخته‌گری، انتشارات جامعه ریخته‌گران ایران، سال سی و سوم، شماره ۱۰۵، تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۴۹ تا ۵۹٫

۹- «تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها»، حمید سازگاران، علیرضا کیانی‌رشید و جلیل وحدتی خاکی، مجله مهندسی متالورژی، دوره ۱۸، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۲۰-۲۹٫

۱۰- «تاثیرات نرخ سرمایش بر ریزساختار و مورفولوژی گرافیت‌ها در فوم‌های ترکیبی چدن نشکن متشکل از گوی‌های توخالی فولادی»، حمید سازگاران، مسعود پور و میلاد حجتی، مجله مهندسی متالورژی، دوره ۱۹، شماره ۱ (شماره پیاپی ۶۱)، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۵۵-۶۶٫

۱۱- «ارزیابی ریزساختار و رفتار فشاری فوم‌های Fe-1.5wt. %C-2wt. %Cu تولید شده به روش متالورژی پودر»، حمید سازگاران، مسعود پور و میلاد حجتی، مجله مهندسی متالورژی، دوره ۱۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۲۰۶-۲۱۵٫

۱۲- «تاثیر اندازه سلول‌ها بر ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم‌های ترکیبی چدن نشکن متشکل از گوی‌های توخالی آلومینایی»، حمید سازگاران، مهندسی متالورژی، دوره ۱۹، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۷۳-۲۸۴٫

۱۳- «مقایسه درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار فشاری فومهای فولادی حاوی ۲ درصد وزنی مس و ۲ درصد وزنی فسفر»، حمید سازگاران، میلاد حجتی، محمدرضا اکبری، مجله مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره ۳۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، صفحه ۶۳-۷۶٫

۱۴- «تولید فاز آمورف در سیستم Al80Fe20 به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن»، حمید سازگاران، جلیل وحدتی خاکی، سید ایمان وهاب‌زاده، مهندسی متالورژی، دوره ۲۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۱۶-۲۳٫

۱۵- «مطالعه اثر جریان دو فازی گاز- جامد درون سیکلون بر رفتار خوردگی ایمرژن تیوب‌ها به روش عددی و ارزیابی ریزساختاری»، حمید سازگاران و سید محمد جوادی، مهندسی متالورژی، دوره ۲۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱۳۹-۱۴۸٫

۱۶- «ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط براده‌های پیوسته فولاد AISI 1045»، حمید سازگاران و علیرضا کیانی رشید، مهندسی متالورژی، دوره ۲۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۲۹۲-۳۰۳٫

۱۷- «ارزیابی رفتار فشاری فوم‌های فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر»، حمید سازگاران، علی محمد ناصریان نیک، محمد رضا اکبری، علی اکبری‌نژاد فوق، مجله مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، پذیرفته شده.

۱۸- «اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز»، حمید سازگاران، زهرا ولی‌پور، فرهاد خرمشاهی، مجله مهندسی متالورژی، پذیرفته شده.