قالب وردپرس درنا توس

به نام خدا

دکتر مجتبی ساعی مقدم ، دکترای خود را در سال ۱۳۹۶ در رشته مهندسی شیمی، گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها  ازدانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود. ایشان مدرک کارشناسی ارشد را نیز در رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند ازدانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس دریافت نموده­اند و مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی شیمی- گرایش صنایع گاز از دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نموده­اند. وی از سال ۱۳۸۹ با دانشگاه صنعتی قوچان همکاری داشته و از سال ۱۳۹۰  به عنوان هیات علمی  در گروه مهندسی شیمی مشغول به کار است.