قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱- محمود پسندیده فرد، ایمان رشیدی طرقی و محمد تولمی، ” تحلیل جریان همراه با کاویتاسیون اجسام متقارن محوری با استفاده از روش المان مرزی بر پایه جریان  پتانسیل با مدلسازی جت بازگشتی “، مجله علمی پژوهشی مکانیک  و هوافضا، جلد ۴، شماره ۲، ۱۳۷۸٫

۲- Rashidi, I., Moin, H., Passandideh-Fard, Mo., Pasandideh-fard, Ma. “Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Method vs. Potential Flow Theory”, Journal of Aerospace Science and Technology (JAST), Vol. 5 (1), p.p 23-33, 2008.