قالب وردپرس درنا توس

دکتر ایمان رشیدی طرقی، در سال ۱۳۹۱ در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شده اند. ایشان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه فردوسی اخذ نمودند. ایشان در طول دوران تحصیل همواره دانشجوی ممتاز بوده و در مقطع کارشناسی ارشد شاگرد اول دانشگاه بودند. زمینه تخصصی پژوهشی ایشان در تمام مقاطع تحصیلی مطالعه عددی و آزمایشگاهی پدیده کاویتاسیون بر روی پرتابه های زیر سطحی بوده است.