قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری:مهندسی مکانیک، ۱۳۹۱، فردوسی مشهد، ۲۳/۱۸، طرح بهینه شکل کاویتاتور برای پرتابه‌های زیرسطحی در جریان همراه با کاویتاسیون طبیعی و گازدهی‌شده به کمک روشهای عددی و تجربی
کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک، ۱۳۸۶، فردوسی مشهد، ۳۳/۱۸، حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیل
کارشناسی:مهندسی مکانیک سیالات، ۱۳۸۴، فردوسی مشهد، ۱۶، حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از نرم افزار فلوئنت