قالب وردپرس درنا توس

تالیف

ردیف عنوان
۱ کارگاه نرم افزار مهندسی، انتشارات دانشگاه صنعتی قوچان
۲ برنامه نویسی با MATLAB، انتشارات دانشگاه صنعتی قوچان
۳ دانشمندان بدون بعد، انتشارات سروش و ستاره
۴ رسم نمودار و برازش منحنی با MATLAB، انتشارات سروش و ستاره
۵ اصول مهندسی صنایع غذایی ۱، انتشارات دانشگاه پیام نور
۶ زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی انرژی، انتشارات سمت