قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

ردیف عنوان زمان فعالیت
۱ مدیر مسئول فصلنامه علمی, فرهنگی, هنری دانشجویی دریچه؛ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۱
۲ مدیر گروه مهندسی شیمی؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۲
۳ سرپرست مدیریت پژوهش؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۳
۴ عضو شورای هم اندیشی اساتید؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۳
۵ عضو کمیته داوری سومین همایش ملی فناوریهای نوین شیمی و مهندسی شیمی؛ دانشگاه آزاد اسلامی قوچان ۱۳۹۳
۶ دبیر شورای پژوهش؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۳
۷ عضو شورای آموزش؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۲
۸ عضو شورای پژوهش؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۶
۹ عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۶
۱۰ دبیر گروه مهندسی شیمی و انرژی؛ دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۶