قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

لیست دروس تدریس شده

ردیف عنوان درس محل ارائه درس
۱ کارگاه نرم افزار مهندسی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۲ کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۳ آشنایی با مهندسی شیمی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۴ شیمی صنعتی۱ فردوسی مشهد گروه شیمی
۵ آزمایشگاه عملیات واحد فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۶ آزمایشگاه شیمی صنعتی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۷ کاربرد کامپیوتر در صنایع شیمیایی دانشگاه ثامن الحجج- مشهد
۸ انتقال حرارت ۱ دانشگاه ثامن الحجج- مشهد
۹ مکانیک سیالات ۱ دانشگاه ثامن الحجج- مشهد
۱۰ انتقال جرم دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۱ سینتیک و طرح راکتور دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۲ ریاضی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۳ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۴ انتقال حرارت ۱ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۵ آشنایی با مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۶ زبان تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
۱۷ عملیات واحد ۲ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۸ سینیتیک و طراحی راکتور دانشگاه صنعتی قوچان
۱۹ برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
۲۰ بهینه سازی (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه صنعتی قوچان
۲۱ انتقال حرارت پیشرفته (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه صنعتی قوچان