قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

لیست دروس تدریس شده

ردیف عنوان درس محل ارائه درس
۱ کارگاه نرم افزار مهندسی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۲ کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۳ آشنایی با مهندسی شیمی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۴ شیمی صنعتی۱ فردوسی مشهد گروه شیمی
۵ آزمایشگاه عملیات واحد فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۶ آزمایشگاه شیمی صنعتی فردوسی مشهد گروه مهندسی شیمی
۷ کاربرد کامپیوتر در صنایع شیمیایی دانشگاه ثامن الحجج- مشهد
۸ انتقال حرارت ۱ دانشگاه ثامن الحجج- مشهد
۹ مکانیک سیالات ۱ دانشگاه ثامن الحجج- مشهد
۱۰ انتقال جرم دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۱ سینتیک و طرح راکتور دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۲ ریاضی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۳ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۴ انتقال حرارت ۱ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۵ آشنایی با مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
۱۶ زبان تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
۱۷ عملیات واحد ۲ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۸ سینیتیک و طراحی راکتور دانشگاه صنعتی قوچان
۱۹ برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
۲۰ بهینه سازی (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه صنعتی قوچان
۲۱ انتقال حرارت پیشرفته (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه صنعتی قوچان

فرم طرح درس

گروه: مهندسی شیمی

تعداد واحد: ۳نام درس:  پدیده های خشک کردن
مقطع:  کارشناسی        کارشناسی ارشد ■
نام مدرس:  دکتر وحید محمدپور کاریزکی                    رتبه علمی:  استادیار                           ایمیل:  mohammadpour_vahid@yahoo.com     تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲
نداردهم‌نیازها
                      نداردپیش نیازها
آشنایی با فرآیند خشک کردن و اصول مربوطاهداف درس
نرم افزارهای مورد نیاز: –
تکالیف: ۲۰                      کوئیز: ۱۰                امتحان میان ترم:۲۵ امتحان پایان‌ترم: ۲۵          پروژه درس: ۱۰          سمینار درس: ۱۰  نحوه ارزیابی(%)
  Arun s Mujumdar, Handbook of drying    مراجع درس

مباحث هفتگی

شماره هفتهسرفصل مباحث
۱مقدمه
۲تعاریف مربوط
۳اهداف خشک کردن
۴سایکرومتری
۵سایکرومتری
۶سایکرومتری
۷انواع روشهای خشک کردن
۸انواع روشهای خشک کردن
۹انواع روشهای خشک کردن
۱۰انواع روشهای خشک کردن
۱۱انواع روشهای خشک کردن
۱۲کاربردهای خشک کردن
۱۳بررسی یک تمرین عملی برای فرآیند خشک کردن
۱۴مروری بر مقالات پژوهشی مرتبط با خشک کردن
۱۵مروری بر مقالات پژوهشی مرتبط با خشک کردن
۱۶مروری بر مقالات پژوهشی مرتبط با خشک کردن

فرم طرح درس

گروه: مهندسی شیمی

تعداد واحد: ۳نام درس:  برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع:  کارشناسی ■        کارشناسی ارشد
نام مدرس:  دکتر وحید محمدپور کاریزکی                    رتبه علمی:  استادیار                           ایمیل:  mohammadpour_vahid@yahoo.com     تاریخ تنظیم: بهمن ۹۹
نداردهم‌نیازها
                      نداردپیش نیازها
آشنایی با اصول برنامه نویسیاهداف درس
نرم افزارهای مورد نیاز: Matlab
تکالیف: ۲۰                      کوئیز: ۱۰                امتحان میان ترم:۲۵ امتحان پایان‌ترم: ۲۵          پروژه درس: ۱۰          سمینار درس: ۱۰  نحوه ارزیابی(%)
  برنامه نویسی با مطلب، انتشارات دانشگاه صنعتی قوچان، وحید محمدپور کاریزکی    مراجع درس

مباحث هفتگی

شماره هفتهسرفصل مباحث
۱مقدمه
۲آشنایی با ساختار نرم افزار
۳جستجو در مطلب
۴عملگرها در مطلب
۵عملگرها در مطلب
۶دریافت ورودی و نمایش خروجی
۷حلقه تکرار for-end
8حلقه تکرار for-end
9حلقه تکرار for-end
10حلقه تکرار while-end
11ساختار شرطی if-end
12ساختار شرطی if-end
13ساختار شرطی if-end
14آشنایی با دستور break
15آشنایی با دستور continue
16آشنایی با دستور return

فرم طرح درس

گروه: مهندسی انرژی

تعداد واحد: ۲نام درس:  زبان تخصصی مهندسی انرژی
مقطع:  کارشناسی ■        کارشناسی ارشد
نام مدرس:  دکتر وحید محمدپور کاریزکی                    رتبه علمی:  استادیار                           ایمیل:  mohammadpour_vahid@yahoo.com     تاریخ تنظیم: بهمن ۹۹
نداردهم‌نیازها
                      زبان عمومیپیش نیازها
آشنایی با متون لاتین تخصصی انرژیاهداف درس
نرم افزارهای مورد نیاز: –
تکالیف: ۲۰                      کوئیز: ۱۰                امتحان میان ترم:۲۵ امتحان پایان‌ترم: ۲۵          پروژه درس: ۱۰          سمینار درس: ۱۰  نحوه ارزیابی(%)
  انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی انرژی، انتشارات سمت، وحید محمدپور کاریزکی    مراجع درس

مباحث هفتگی

شماره هفتهسرفصل مباحث
۱Introduction
2Introduction
3Renewable Energy
4Non-Renewable Energy
5Wind Energy
6Wind Energy
7Solar Energy
8Solar Energy
9Hydrogen Energy
10Hydrogen Energy
11Biomass Energy
12Biomass Energy
13Wave Energy
14Wave Energy
15Nuclear Energy
16Nuclear Energy

فرم طرح درس

گروه: مهندسی شیمی

تعداد واحد: ۳نام درس:  سینتیک و طرح راکتور
مقطع:  کارشناسی ■        کارشناسی ارشد
نام مدرس:  دکتر وحید محمدپور کاریزکی                    رتبه علمی:  استادیار                           ایمیل:  mohammadpour_vahid@yahoo.com     تاریخ تنظیم: بهمن ۹۹
نداردهم‌نیازها
                      انتقال جرم، ترمودینامیک ۲پیش نیازها
آشنایی با سرعت واکنشهای شیمیایی و طراحی راکتوراهداف درس
نرم افزارهای مورد نیاز: –
تکالیف: ۲۰                      کوئیز: ۱۰                امتحان میان ترم:۲۵ امتحان پایان‌ترم: ۲۵          پروژه درس: ۱۰          سمینار درس: ۱۰  نحوه ارزیابی(%)
  مهندسی واکنشهای شیمیایی، اکتاو لونشپیل، ترجمه محمد یوسف معتمد هاشمی    مراجع درس

مباحث هفتگی

شماره هفتهسرفصل مباحث
۱مقدمه
۲بررسی سرعت واکنشهای متجانس
۳بررسی سرعت واکنشهای متجانس
۴بررسی سرعت واکنشهای متجانس
۵تعیین معادلات سرعت (روش انتگرالی)
۶تعیین معادلات سرعت (روش انتگرالی)
۷تعیین معادلات سرعت (روش انتگرالی)
۸تعیین معادلات سرعت (روش دیفرانسیلی)
۹تعیین معادلات سرعت (روش دیفرانسیلی)
۱۰مقدمات طراحی راکتور
۱۱مقدمات طراحی راکتور
۱۲انواع راکتور، زمان پرشدن و زمان اقامت
۱۳انواع راکتور، زمان پرشدن و زمان اقامت
۱۴طراحی راکتور برای واکنشهای سری
۱۵طراحی راکتور برای واکنشهای موازی
۱۶اثرات دما و فشار