قالب وردپرس درنا توس
خانه / برنامه حضور

برنامه حضور

روز/ساعت ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۲-۱۴ ۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸ ۱۸-۲۰
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یکشنبه مطالعه و پژوهش ماشین الکتریکی ۲ پروژه‌های کارشناسی دانشجویان جلسه‌ی گروه تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۲ حضور – مراجعه با وقت قبلی
دوشنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه آز تحلیل سیستم‌های قدرت آز تحلیل سیستم‌های قدرت حضور – مراجعه با وقت قبلی
سه شنبه ماشین الکتریکی ۲ حضور – مراجعه با وقت قبلی حضور – مراجعه با وقت قبلی حضور – مراجعه با وقت قبلی حضور – مراجعه با وقت قبلی حضور – مراجعه با وقت قبلی
چهارشنبه تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۲ حضور – مراجعه با وقت قبلی حضور – مراجعه با وقت قبلی حضور – مراجعه با وقت قبلی مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش