قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

  • کنترل واماندگی دینامیکی یک بالواره با عدد رینولدز پایین به کمک یک تیغه کنترل کننده حباب جدایش،‌ ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۵، شماره ۶، شهریور ۹۴
  • کنترل جریان و کاهش ضریب پسای استوانه توسط سطوح متحرک با شبیه‌سازی دوبعدی،‌ ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۶، شماره ۱۲۶، شهریور ۹۵
  • شبیه­سازی عددی و مقایسه عملکرد دو اندازه مختلف از ساچمه­های تفنگ بادی با کالیبرهای ۵/۴ و ۵/۵ میلی‌متر ،‌ فصلنامه علمی پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک، جلد ۳، شماره ۳، پاییز ۹۳
  • امرژی: مفهوم، ضرورت و کاربردها، مجله فنی و مهندسی فناوریهای نوین در سیستمهای انرژی، سال ۱، شماره ۲، شهریور ۹۴
  • مدلسازی و تحلیل اثر افزایش هیدروژن روی عملکرد یک موتور بنزینی به کمک شبکه‌های عصبی، مجله فنی و مهندسی فناوریهای نوین در سیستمهای انرژی، سال ۱، شماره ۴، شهریور ۹۴