قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

  عنوان مقاله نام نشریه مشخصات نشریه نویسندگان
۱ پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره با استفاده از سری­های زمانی نشریه علوم و فناوری فضایی جلد ۷، شماره ۳، پاییز ۹۳، صفحات ۴۹-۴۳ ۱٫د. بوستان ۲٫ن. پریز ۳ س. ک. حسینی ثانی
۲ کنترل تحمل پذیرخطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک خطی نشریه علوم و فناوری فضایی جلد ۸، شماره ۲، تابستان ۹۴، صفحات ۱۱ تا ۱۷ ۱٫د. بوستان ۲٫ن. پریز ۳ س. ک. حسینی ثانی
۳ طراحی کنترل­کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظر گرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب مهندسی مکانیک (و هوافضا) امیرکبیر دوره ۴۸، شماره ۲، تابستان ۹۵، صفحات ۱۱۵ تا ۱۲۴ ۱٫د. بوستان ۲٫ن. پریز ۳ س. ک. حسینی ثانی