قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

رضایی پژند، محمد، بقیعی، ندا. “یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهارپهلو”، نشریه بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد ۱۸، شماره ۲، صفحه ۳۲-۲۱، (۱۳۸۶).

بقیعی، ندا، اصفهانی، محمدرضا و مسلم، کاظم. “ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی.” نشریه بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد ۱۹، شماره ۲-۸، صفحه ۹۹-۱۱۲، (۱۳۸۷).

بقیعی، ندا، اصفهانی، محمدرضا و مسلم، کاظم. ” ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی.” نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشکده فنی، دوره ۴۴ ، شماره ٣، صفحه ۳۳۸- ٣٢٧، (۱۳۸۹).