قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

مقطع کارشناسی:

 • دانشگاه صنعتی قوچان، تحلیل سازه‌های دو، ۱۳۹۳-۱۳۹۱
 • دانشگاه صنعتی قوچان، اجزای محدود مقدماتی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 • دانشگاه صنعتی قوچان، پل‌سازی، ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 • دانشگاه صنعتی قوچان، استاتیک، ۱۳۹۴-۱۳۹۱
 • دانشگاه صنعتی قوچان، دینامیک، ۱۳۹۸-۱۳۹۳
 • دانشگاه صنعتی قوچان، اصول مهندسی زلزله و باد، ۱۳۹۸-۱۳۹۶
 • دانشگاه صنعتی قوچان، تکنولوژی بتن، ۱۳۹۶-۱۳۹۳
 • دانشگاه صنعتی قوچان، آزمایشگاه تکنولوژی بتن، ۱۳۹۶
 • دانشگاه صنعتی قوچان، روش‌های اجرای ساختمان، ۱۳۹۸-۱۳۹۲
 • دانشگاه صنعتی قوچان، آزمایشگاه تکنولوژی بتن، ۱۳۹۶
 • دانشگاه صنعتی قوچان، سازه‌های بتن مسلح ۲، ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 • دانشگاه صنعتی قوچان، پرو.ژه سازه‌های بتن مسلح، ۱۳۹۸-۱۳۹۲
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه نویسی کامپیوتر، ۱۳۸۷-۱۳۸۳
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، استاتیک، ۱۳۹۲-۱۳۸۹
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، دینامیک، ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، تحلیل سازه های دو، ۱۳۹۱-۱۳۹۰
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه تکنولوژی بتن، ۱۳۹۵-۱۳۸۹
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه مصالح ساختمانی، ۱۳۹۲-۱۳۸۹
 • دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، روش‌های اجرای ساختمان، ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی فضای سبز، مصالح ساختمانی و روش‌های ساخت، ۱۳۹۴-۱۳۹۳

مقطع کارشناسی ارشد :

 • دانشگاه صنعتی قوچان، تئوری الاستیسیته، ۱۳۹۸-۱۳۹۲
 • دانشگاه صنعتی قوچان، سمینار و روش تحقیق، ۱۳۹۸-۱۳۹۳
 • دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی، مقاومت مصالح، ۱۳۹۲-۱۳۸۹