قالب وردپرس درنا توس

ثبت اختراع

  • مریم امیری خبوشان، مرتضی عنبرسوز، محسن کهرم، “توربین بادی محور عمودی جمع­شونده”، شماره و تاریخ ثبت اختراع: ۹۱۹۹۴، ۰۳/۰۲/۱۳۹۶٫
  • مریم امیری خبوشان، مرتضی عنبرسوز، “توربین بادی محور عمودی با دریچه”، شماره و تاریخ ثبت اختراع: ۹۵۸۷۶، ۰۸/۰۳/۱۳۹۷