قالب وردپرس درنا توس

لیست پایان نامه ها

بهناز محمدی دلوئی، عنوان پایان نامه ” طراحی چند عاملی شبکه هوشمند توزیع با قابلیت یادگیری عامل ها”، استاد راهنما: علی کریمپور، استاد مشاور: نادیا زنده دل، دانشگاه فردوسی مشهد.