قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی : مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی مشهد. رشته مهندسی برق-کنترل، مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۳. استاد راهنما: دکتر رجب اصغریان قناد یزدی، عنوان رساله: “رویکردی جدید مبتنی بر کنترل لایه های متقاطع در خوددرمانی سیستم توزیع هوشمند”

کارشناسی ارشد: مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی مشهد. رشته مهندسی برق-کنترل، مهر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۷. استاد راهنما: دکتر علی کریم پور، عنوان پایان نامه: “حل برنامه بازار برق ایران به کمک روش خطی سازی خاص”

کارشناسی: مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی مشهد. رشته مهندسی برق-الکترونیک، مهر ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۵ . استاد راهنما: دکتر علی کریم پور، عنوان پایان نامه: “راهکارهای مدیریت مصرف در ایران”

دیپلم : مشهد مقدس، دبیرستان فرزانگان (استعدادهای درخشان). رشته ریاضی-فیزیک، مهر ۱۳۷۸ تا شهریور همان سال.