قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

همکار پروژه راه اندازی بورس برق- سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹

همکار در پروژه برنامه تعیین آرایش اقتصادی بازار برق- سال ۱۳۸۶

مدیر گروه برق، موسسه آموزش عالی اسرار، ۱۳۸۹-۱۳۹۱٫

پژوهشگر ارشد گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق- تیرماه ۹۴ تا اکنون

مجری پروژه مشاوره در زمینه بومی سازی تعرفه زمان واقعی– از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰

مجری طرح ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص تامین مالی و نحوه برگشت سرمایه در پروژه احداث پست نیروگاهی سبلان- سال ۱۳۹۷

دبیر کمیته تخصصی کنترل دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۷