قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی شیمی، ۱۳۹۲، دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۳/۱۸ ، کاربرد غشاهای نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون (MEUF) به منظور جداسازی آنیلین و نیکل از فاز آبی
کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی، ۱۳۸۶، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۸ ، اندازه گیری تجمع مایع در برجهای پرشده به وسیله مدلسازی CFD
کارشناسی: مهندسی شیمی، ۱۳۸۳، دانشگاه فردوسی مشهد ، ۶۳/۱۴، معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM NO 1