قالب وردپرس درنا توس

تالیف

  • تدوین و گردآوری کتاب «بلورشناسی مواد»، علیرضا کیانی‌رشید و حمید سازگاران، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۹، (شابک: ISBN: 978-964-386-248-0).
  • چاپ دوم کتاب «بلورشناسی مواد»، علیرضا کیانی‌رشید و حمید سازگاران، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۳، (شابک: ISBN: 978-964-386-248-0).
  • چاپ سوم کتاب «بلورشناسی مواد»، علیرضا کیانی‌رشید و حمید سازگاران، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۵، (شابک: ISBN: 978-964-386-248-0).
  • تالیف «پرتونگاری صنعتی»، حمید سازگاران، مصطفی مکارم و جواد عبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۹۵، (شابک: ISBN: 978-964-324-339-9)