قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

  • مدیر امور پژوهشی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان ۹۱-۱۳۸۹
  • عضو کمیته انتخاب کتاب در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان ۹۰-۱۳۸۹
  • دبیر شورای پژوهشی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان ۹۱-۱۳۸۹
  • رئیس کمیته احصا، اصلاح و ارتقائ فرآیندها در کمیسیون تحول اداری در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان ۱۳۹۰
  • نماینده ریاست مجتمع در کمیته منتخب ترفیع اعضای هیات علمی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان۹۱-۱۳۹۰
  • عضو کمیسیون موارد خاص مجتمع در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان۱۳۹۱مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی در دانشگاه صنعتی قوچان ۱۳۹۸