قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در استفاده مجدد (Re-use) کالاهای بادوام پسماند جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)  فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

مدلسازی شبکه لجستیک معکوس برای بازیافت سرب، پلاستیک قراضه و اسید سولفوریک از باطریهای فرسوده خودرو             فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست بهره مندی از تکنولوژی پهپاد در زنجیره تامین: بررسی موانع و فرصت‌های پیشرو           فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعت