قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

  • چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و محیط زیست ایران       تهران      دانشگاه تهران       طراحی شبکه لجستیک معکوس چند سطحی و چند هدفه برای بازیافت سرب ، پلاستیک و اسید سولفوریک از  باطریهای فرسوده خودرو           روغنی ( دانشجو)صدرنیا
  • International Management Tools & Techniques Conference
  • کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت    ایران       تهران      دانشگاه تهران       Modeling Techniques and Optimization Tools In Reverse Logistics Networks        عبدالحسین صدرنیا
  • دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع -ایران تهران انجمن مهندسی صنایع    Reverse logistics network design for automotive glass recycling          عبدالحسین صدرنیا
  • سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک       ایران  تهران  دانشگاه تربیت مدرس     فرآیند ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان تحت عدم قطعیت              نوید عباسی ( دانشجو) ، عبدالحسین صدرنیا، بویر حسنی
  • چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم  ایران  گیلان  دانشگاه علمی کاربردی        رهیافتی بر شناخت شاخص های اقتصاد مقاومتی (پوستر و چاپ کامل)نجف پور( دانشجو) عبدالحسین صدرنیا نیکبخت
  • کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نواروی در کسب و کار      ایران       گیلان                      ارایه چهارچوبی شناسایی شاخصهای سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی نجف پور (دانشجوی ارشد) ، صدرنیا، نیکبخت
  • دومین کنفرانس بین المللی مهندسی سیستم و صنایع  ایران             مشهد      دانشگا ه فردوسی مدلسازی موانع در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری -قهرمانزاده( دانشجو)،  عبدالحسین  صدرنیا
  • سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد – مشهد ایراندانشگاه فرهنگیان               بررسی رابطه مدیریت زمان بر فرسودگی شغلی درکارکنان ستادی شهرداری مشهد      عنایتی، مکرمه صدرنیا ( دانشجو) عبدالحسین صدرنیا
  • سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی وتوانمندی رقابتی     ایران       تهران دانشگاه علامه طباطبایی مدل ریاضی پویایی (دینامیک) سیستم برای بررسی مدیریتی اثر طرح پزشک خانواده بر روند بیماری های غیر واگیر   شکوفه سیدالزاده ( دانشجو)،عبدالحسین صدرنیا