قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی صنایع ، ۲۰۱۴، University Putra Malaysia  ، معدل الف ، DEVELOPMENT OF A MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION LOGISTICS NETWORK MODEL FOR   CLOSED-LOOP AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع ، ۱۳۸۴، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۷٫۹۹
کارشناسی: مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه شهید باهنر، ۱۴٫۵