قالب وردپرس درنا توس

پروژه های کارشناسی

درباره پروژه پایانی کارشناسی

  1. راهنمایی جهت انجام پروژه پایانی دریافت
  2. شیوه نامه پایان نامه (نحوه نگارش پایان نامه) دریافت
  3. نمونه پایان نامه انجام شده (جهت راهنمایی در نگارش) 

لیست پروژه های پایانی کارشناسی

  1. لیست پروژه های ترم دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دریافت
  2. لیست پروژه های ترم تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵دریافت
  3. لیست پروژه های ترم اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دریافت
  4. لیست پروژه های ترم دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دریافت
  5. لیست پروژه های ترم تابستان سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دریافت
  6. لیست پروژه های ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دریافت
  7. لیست پروژه های ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دریافت
  8. لیست پروژه های ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دریافت