قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

   • ۱۳۸۶ تا کنون: عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
   • ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰: مدیرگروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
   • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱: معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه
   • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲: رئیس نظارت و ارزیابی دانشگاه
   • ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱: عضو شورای پژوهشی دانشگاه
    • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱: عضو شورای فرهنگی دانشگاه
     • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱: دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه

    

    مسئولیت های اجرایی در خارج از دانشگاه

      • ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲: مدیر نرم افزار شرکت کامپیوتری پارسا رایانه پردیس
       • ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱: عضو شرکت کامپیوتری مبین پژوهان خراسان