قالب وردپرس درنا توس

دروس تدریس شده

مقطع کارشناسی ارشد: 

شبکه های کامپیوتری پیشرفته (۵)
  الگوریتم های موازی (۲)
  – معماری کامپیوتر پیشرفته
  – شناسایی آماری الگو

مقطع کارشناسی: 

  معماری کامپیوتر (۴۲)
  طراحی الگوریتم ها (۱۶)
  طراحی و پیاده سازی زبانها (۳۶)  
  سیستم های عامل (۱۴)  
  ساختمان داده ه (۲۱)  
  – شبکه های کامپیوتری (۴)  
  – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (۹)  
  – پایگاه داده ها (۱۰)  
  – گرافیک کامپیوتری (۱۷)  
  – ساختمان های گسسته (۵)  
  – مدارهای منطقی (۹)  
  – شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (۵)