قالب وردپرس درنا توس

اطلاعیه های جدید

تحویل پروژه درس طراحی الگوریتم ها در ترم دوم ۹۸-۹۷

   • چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ از ساعت ۸ 
   • چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۹۸ از ساعت ۸

 

آخرین مهلت دفاع پروژه در ترم دوم ۹۸-۹۷

   • آخرین مهلت دفاع پروژه در ترم دوم ۹۸-۹۷، ۱۹ تیرماه ۹۸ می باشد. 
   • همچنین مهلت تحویل مستندات نیز حداکثر تا ۱۰ تیرماه می باشد.