قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی برق قدرت (۱۳۹۶):

  • دانشگاه : فردوسی مشهد
  • معدل : ۱۸٫۳۳
  • عنوان پایان نامه : مطالعه تأثیر متقابل بازار مالی اختیار فروش و بازار انرژی روز بعد

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت (۱۳۸۹):

  • دانشگاه : فردوسی مشهد
  • معدل : ۱۸٫۱۹
  • عنوان پایان نامه : تعیین ترتیب بهینه استارت واحدهای خودراه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت

کارشناسی مهندسی برق قدرت (۱۳۸۶):

  • دانشگاه : فردوسی مشهد
  • معدل : ۱۷٫۹۰
  • عنوان پایان نامه : تعیین تعرفه مشترکین شرکت­های توزیع با توجه به قیمت تمام شده انرژی در بازار برق