قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

رشته ریاضی-فیزیک، دبیرستان نمونه آینده سازان، مشهد، سال ۱۳۶۸-۱۳۷۲

کارشناسی مهندسی برق کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۱۳۷۲-۱۳۷۷

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۸-۱۳۸۱

دکتری مهندسی برق کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۷-۱۳۹۲