قالب وردپرس درنا توس

لیست پایان نامه ها

تخمین دمای نقطه شبنم هیدروکربن گاز طبیعی، حسین گلقند دشتی، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۳۹۷

کنترل بهینه فرکانس بار در حضور نیروگاه فوتو ولتاییک، بهنام خرقانی، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۳۹۸

طراحی رویتگر اغتشاش برای مسیله کنترل فرکانس بار در سیستم های قدرت، امید آسیابانی، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۳۹۸

طراحی کنترل کننده نظارتی بر پایه رویتگر اغتشاش برای بازوی ماهر رباتیکی، سیمین حسین زاده، کارشناسی ارشد کنترل، ۱۳۹۸

طراحی کنترل کننده مقاوم مد لغزشی جدید همراه با رویتگر اغتشاش  برای کنترل مبدل کاهنده قدرت، المیرا معین الدینی، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۴۰۰

طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی برای ردیابی مسیر ربات زیرآبی در صفحه افق، جعفر احمدی، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۴۰۰

ارایه روش جدید ترکیبی به منظور تخمین برخط حالت شارژ باتری های لیتیومی بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته، محمد مودی، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۴۰۱

طراحی کنترل کننده بهینه تطبیقی مبتنی بر سیاست تکراری برای سیستم قدرت تنظیم ولتاژ خودکار با دینامیک نامعلوم، ماندانا قناعت، کارشناسی ارشد کنترل، سال ۱۴۰۲