قالب وردپرس درنا توس

جوایز و افتخارات

پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۴

 استاد برتر آموزشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۵

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۷

پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۴۰۲